นิทรรศการ “จิตวิญญาณแห่งสนามหลวง” Spirit of Sanamluang

spirit of Sanamluang 1       spirit of Sanamluang 2

นิทรรศการ “จิตวิญญาณแห่งสนามหลวง” Spirit of Sanamluang
ศิลปิน  เชิดวุฒิ สกลยา

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.01 น.

“สนามหลวง” ชื่อนี้คงไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จัก โดยเฉพาะคนไทยที่อายุ 20 ปีขึ้นไป จะรู้จักกันเป็นอย่างดีถึงบรรยากาศเดิมๆของสนามหลวง แต่สําหรับคนรุ่นใหม่ๆยิ่งรุ่นหลังๆด้วยแล้ว หลายหลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยถึงบรรยากาศเดิมๆแท้ๆ ซึ่งปัจจุบัน เราจะไม่สามารถกลับไปสัมผัสชีวิตเหล่านั้นได้อีกแล้ว เพราะการล้อมรั้วปิดกั้นพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยวิถีชีวิตที่มีมาช้านานในพื้นที่ สนามหลวง เหล่านี้แหละที่เป็นมนต์ขลังหรือเสน่ห์ ดึงดูดให้ข้าพเจ้ารู้สึก สะเทือนใจ อย่างมากและอดไม่ได้ที่จะบันทึกภาพวิถีชีวิตเหล่านั้นเก็บไว้ เหมือนข้าพเจ้ามีลางสังหรณ์ในใจลึกๆ ที่รู้ว่า ต่อไปจะไม่มีวิถีชีวิตแบบนี้ในพื้นที่สนามหลวงให้ได้เห็นอีกตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว ภาพทุกภาพถูกบันทึกไว้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด ด้วยฟิล์มขาว-ดํา เป็นภาพที่ข้าพเจ้าบันทึกมาจากสภาวะจิตที่ละเอียดกับปัจจุบันขณะ แทบไม่ผ่านกระบวนการความคิดใดๆให้เผลอปรุงแต่งในขณะบันทึกภาพ ภาพที่ได้จึงปราศจากกําแพงที่ขวางกั้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง… วิถีชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เคยบันทึกไว้นี้จึงอาจจะเป็นสิ่งมีค่าสําหรับการบันทึกภาพแห่งยุคสมัย หรือจะเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นผงแห่งอดีตที่กําลังถูกลมแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ปัจจุบัน “พัด” ให้เลือนหายตายไปจากความทรงจําของผู้คน… ว่าสนามหลวงในอดีตนั้น มีจิตวิญญาณเช่นไร…

 

Spirit of Sanamluang

In the past Sanamluang was crowded and lively unfortunately there is no more. Do you ever think that meaning of one place still be the same when time pass and situation change?More than 20 years that I shot and collected lively photo around Sanamluang area. Let join me to return back to the past..
นิทรรศการ “นัย ใน บริบท” Implication in context

Implication in context 1

Implication in context 2

นิทรรศการ “นัย ใน บริบท” Implication in context
ศิลปิน  แก้วสุดา บุตรเผียน

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 –  31 พฤษภาคม 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 1  พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 น.

“นัย ใน บริบท” คือ ความหมายที่แท้จริงซึ่งมองผ่านรูปนอกที่แฝงอยู่ในเรื่องราวที่ประทับใจ สิ่งที่มากระทบสะเทือนใจจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยนิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพร่าง และผลงานเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะของสีและเส้นสร้างรูปร่าง รูปทรง จนถึงผลงานสร้างสรรค์ในชุดปัจจุบันที่มีการพัฒนาแนวความคิดเทคนิควิธีการในการแสดงออก เน้นอารมณ์ความรู้สึกและความอิสระของการเขียนเส้นหมึกจีนกับพื้นที่ว่างมากขึ้น เพื่อให้สามารถสัมผัสรับรู้อรรถรสในสุนทรียภาพทางศิลปะได้อย่างเต็มที่

โดยได้ความคิดและแรงบันดาลใจจาก ความผูกพันอันลึกซึ้งกับธรรมชาติที่คุ้นเคยมาแต่เยาว์วัย ที่กระตุ้นไห้เกิดอารมณ์แห่งสุนทรียภาพ ถ่ายทอดผ่านการผสานประกอบกันของสีและเส้น แสดงระยะมิติ ความซับซ้อน ความกลมกลืนและขัดแย้งที่อยู่ในบริบทเดียวกัน และการเชื่อมโยงของเส้นในพื้นที่ว่างที่เกิดความลึกแผ่ออกไปอย่างไม่มีจุดจบ ต้นไม้ ใบหญ้า เถาวัลย์ วัชพืช พืชพันธุ์ไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ และวัตถุข้าวของเครื่องใช้จากวิถีชีวิตในสภาพแวดล้อมรอบตัวของข้าพเจ้า เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่มีเนื้อหาสาระความหมายแทนสังคมที่มีความสงบเป็นมิตร ความเรียบง่าย และความอิสระที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แสดงออกในรูปแบบการพรรณนาเรื่องราวที่สอดคล้องกับความบันดาลใจและความรู้สึกที่ได้รับจากนัยแห่งธรรมชาติ