บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “Passion”

บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “Passion”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.30 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Artist performance

ดูรายละเอียดนิทรรศการ “Passion”

Advertisements