อบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับสมัครอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน
อบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 30 ประจำปี 2554

วันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553
หากหลักสูตรใดมีผู้สมัคร
ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้จะปิดรับสมัครทันที

กำหนดเปิดอบรมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ วาดการ์ตูน, สีน้ำ และลายเส้น
จำนวน 8 ห้องๆละ 20 คน

แบ่งเป็นรอบเช้า 9.00-12.00 น. จำนวน 4 ห้อง
รอบบ่าย 13.00-16.00 น. จำนวน 4 ห้อง

แต่ละหลักสูตรอบรม 27 ชั่วโมง ระยะเวลา 10 วัน

อบรมตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554
ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์, อังคาร)  เวลา 9.00 – 16.00 น.

*** วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นพิธีรับมอบประกาศนียบัตร ***

หลักสูตรการอบรม

1. วาดการ์ตูน :  เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน ภาพล้อเลียน การแสดงสีหน้าของตัวการ์ตูนโดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งที่จะวาดมา ถ่ายทอดเป็นรูปการ์ตูนเพื่อเป็นการต่อยอดจินตนาการ
(รับสมัครตั้งแต่ ป.1 – ป.6 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย)

2. สีน้ำ :  เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก, เปียกบนแห้ง, การระบายเคลือบ ฯลฯ
(รับสมัครตั้งแต่ ป.4 – ป.6 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย)
(มัธยม 1
บุคคลทั่วไปเฉพาะรอบบ่าย)

3. ลายเส้น
:  เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆและการให้น้ำหนัก  แสง เงา จากหุ่นนิ่งรูปทรงต่างๆ ผลไม้ ดอกไม้ ทิวทัศน์และภาพเหมือนบุคคล ฯลฯ
(รับสมัครเฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 1 – บุคคลทั่วไป เฉพาะรอบเช้า)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
–   รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
–   สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน
–   ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
โทร   0-2281-2224       0-2282-0637    และ 0-2282-2639-40   ต่อ 18