นิทรรศการ “โลกแห่งดุลยภาพ 3, The Harmonized III”

Apl.2

นิทรรศการ “โลกแห่งดุลยภาพ 3, The Harmonized III”
ศิลปิน  ณัฐเลิศ  สุภัทร์อกนิษฐ์
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น
(เปิดร่วมกับนิทรรศการ จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม)

ทุกชีวิตบนผืนโลกเคยดำรงอยู่อย่างอิสระ ดำเนินชีวิตไปตามความเหมาะสมจำเป็นของแต่ละเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งต่อกันย่อมมีน้อย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านมายาวนาน ปริมาณของชีวิตมีมากขึ้น การที่ต้องแย่งชิงเพื่อความอยู่รอดก็เห็นได้ชัดขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงเข้มข้นตามแต่ภูมิปัญญาแห่งตน โลกขาดดุลยภาพอย่างรุนแรง เกิดสภาวะที่แตกต่างจากที่เคยมีมา

มนุษย์รู้ดีถึงสิ่งที่กำลังเป็นไป

หลายหน่วยงาน หลายองค์กรช่วยกันรณรงค์หาวิธีดึงธรรมชาติกลับคืนมา

จริงอยู่ไม่อาจเป็นไปได้ที่ความเจริญก้าวหน้าจะมาหยุดนิ่ง

เพียงหวังว่าเราจะเดินไปด้วยกัน ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พึ่งพากัน สร้างดุลยภาพต่อกัน เพื่ออนาคตที่ผาสุกแห่งมวลมนุษย์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: