นิทรรศการ “รูปทรงแห่งจิตสัมผัส”

นิทรรศการ “รูปทรงแห่งจิตสัมผัส” “Forms of spirit”
ศิลปิน กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2555
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: