นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2555

นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2555

จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2555
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น.
ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัดนิทรรศการการนิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นนิทรรศการจากการประกวดผลงานศิลปกรรมของนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงผลงาน มีทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม นับได้ว่าเป็นนิทรรศการที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไป
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: