นิทรรศการ “ภาพถ่ายโบราณสถาน”

นิทรรศการ “ภาพถ่ายโบราณสถาน”
ในโครงการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานทั่วประเทศ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 30  กันยายน  2555
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
**ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 2812224

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่  11 กรกฎาคม  2555 เวลา 17.00 น.
นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี         

กรมศิลปากร มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายโบราณสถาน”
ในโครงการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

โครงการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร เป็นการเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชนเข้าชมแหล่งโบราณสถาน และอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีส่วนช่วยกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความภูมิใจ หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไป โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 รวม 1,486 ภาพ แบ่งเป็นระดับบุคคลทั่วไป จำนวน 1,046 ภาพ และระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 440 ภาพ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตัดสินภาพถ่ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 และมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 26 รางวัล

ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้จัดพิธีมอบรางวัล และเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายโบราณสถาน” โดยมีนางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่  11 กรกฎาคม  2555 และจัดแสดงผลงานภาพถ่ายโบราณสถานที่ได้รับรางวัลจำนวน 26 ภาพ พร้อมทั้งผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 124 ภาพ รวม 150 ภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมผลงานภาพถ่ายโบราณสถานที่ผ่านการพิจารณาและเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดชมบรรยากาศพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายโบราณสถาน”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: