นิทรรศการ “Confluence of 9 ”

นิทรรศการ “Confluence of 9 ”
โดย : กลุ่ม Confluence of 9 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2555
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 – 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
**นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 281 2224

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.30 น.
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

This slideshow requires JavaScript.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ร่วมกับกลุ่ม Confluence of 9 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ศิลปะของกลุ่ม Confluence of 9  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

กลุ่ม Confluence of 9 เกิดจากการรวมตัวของ Senior Constructor ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ รศ.พงศ์เดช ไชยคุตร (คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว  รศ.เกศ ชวนะลิขิกร  รศ.รสริน กาสต์  อาจารย์สุทัศน์ ปิ่นฤทัย  Mr.Richard Grast  Prof. Kazuhiro Abe จากวิทยาลัยเซบิ อังคุเอง ประเทศญี่ปุ่น  Prof. Antony Sepata จากศูนย์ศิลปะ พาซาดินา ประเทศสหรัฐอเมริกา  และ Mr.Michael Kamson จากวิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานทัศนศิลป์จำนวนกว่า 70 ชิ้น หลายรูปแบบ หลากเทคนิค มากมุมมอง สะท้อนแนวคิดของศิลปิน  ส่งตรงจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชมบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “Confluence of 9”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: