บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7”

This slideshow requires JavaScript.

บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7”

เมื่อวันจันทร์ที่ 11  มิถุนายน  2555  เวลา 16.00 น
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ส่วนนิทรรศการจะจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการ 1 – 8 จำนวนผลงานทั้งหมด 179 ชิ้น ซึ่งมีศิลปกรรมหลากหลายสาขา เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, สื่อผสม และวาดเส้น เป็นต้นดูรายละเอียดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: