อบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดโครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2555

กำหนดเปิดอบรมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ วาดการ์ตูน, สีน้ำ และลายเส้น
จำนวน 8 ห้องๆละ 20 คน  แต่ละหลักสูตรอบรม 27 ชั่วโมง ระยะเวลา 10 วัน

แบ่งเป็นรอบเช้า 9.00-12.00 น. จำนวน 4 ห้อง
รอบบ่าย 13.00-16.00 น. จำนวน 4 ห้อง
(หากหลักสูตรใด มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดไว้จะปิดรับสมัครทันที)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2555
ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์, อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 – 16.00 น.

อบรมตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 29 เมษายน 2555
ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์, อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
โทร.  0-2281-2224, 0-2282-0637 และ 0-2282-2639-40 ต่อ 18

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน
– ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว)

หลักสูตรการอบรม
1. วาดการ์ตูน : เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน ภาพล้อเลียน การแสดงสีหน้าของตัวการ์ตูน โดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งที่จะวาดมา ถ่ายทอดเป็นรูปการ์ตูนเพื่อเป็นการต่อยอดจินตนาการ
2. สีน้ำ : เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง การระบายเคลือบ ฯลฯ
3. ลายเส้น : เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆและการให้น้ำหนัก จากหุ่นนิ่งรูปทรงต่างๆ ผลไม้ ดอกไม้ ทิวทัศน์และภาพเหมือนบุคคล ฯลฯ

ตารางการสอนแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร

ระดับ

รอบ

วาดการ์ตูน

ป.1 – ป.3

เช้า

9.00-12.00 น.

บ่าย

13.00-16.00 น.

ป.4 – ป.6

เช้า

9.00-12.00 น.

บ่าย

13.00-16.00 น.

สีน้ำ

ป.4 – ป.6

เช้า

9.00-12.00 น.

บ่าย

13.00-16.00 น.

ม.1 – บุคคลทั่วไป

เช้า

9.00-12.00 น.

ลายเส้น

ม.1 – บุคคลทั่วไป

บ่าย

13.00-16.00 น.
Advertisements

2 Responses to อบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555

  1. sayjai srilime says:

    ขอแบบฟอร์มสมัครเรียนค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: