นิทรรศการ “วัตถุคือชีวิต: Art-ificial Being”


นิทรรศการ
“วัตถุคือชีวิต: Art-ificial Being”
ศิลปิน : วิชญ มุกดามณี

จัดแสดงระหว่างวันที่  8-28   ธันวาคม 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่  8   ธันวาคม 2554

   

วิชญ มุกดามณี ศิลปินรุ่นใหม่และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการเดี่ยวรวบรวมผลงานศิลปะแนวสื่อประสมชุดล่าสุด ภายใต้ชื่อนิทรรศการว่า ““วัตถุคือชีวิต: Art-ificial Being” ศิลปินใช้สิ่งของที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเป็นแรงบันดาลใจและส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบเฉพาะตัว ถ่ายทอดมุมมองทางความคิดผ่านกระบวนการทางศิลปะอันหลากหลาย ทั้งเทคนิควาดเส้น จิตรกรรม ปะติด (Collage) วีดีโอ ภาพถ่าย ศิลปะแสดง ฯลฯ ศิลปินให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมเมือง ตู้ เตียง ชั้นวางของ อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่ศิลปินเลือกมาทำงานศิลปะ ทั้งหมดทำจากวัสดุราคาถูก มีสีสันฉูดฉาดสดใส แต่คุณภาพมักจะไม่ดี ไม่คงทนแข็งแรง สะท้อนรสนิยมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่มีรายได้น้อย ต้องดิ้นรนต่อสู่เพื่อความอยู่รอด ท่ามกลางการบีบรัดของกระแสวัตถุนิยมในสังคมสมัยใหม่

วิชญ มุกดามณี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนที่จะได้รับทุนฟุลไบรต์เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Pratt Institute เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ศิลปินมีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก “วัสดุ” และการผสมผสานสื่อทางศิลปะหลายๆ ประเภทเข้าไว้ด้วยกัน เนื้อหาและแนวความคิดมักจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมในเมือง วัตถุนิยมและความเชื่อสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ ปัจจุบันนอกจากจะสอนหนังสือและสร้างสรรค์งานศิลปะ วิชญยังทำหน้าที่เขียนบทความทางศิลปะให้กับนิตยสารศิลปะอย่างต่อเนื่อง


สามารถเข้าชมผลงานบางส่วนของศิลปินได้ที่ www.winmukdamanee.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: