นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

     

นิทรรศการ  ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

จัดแสดงระหว่างวันที่  7-28   ตุลาคม  2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00 น.
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชโกสินทร์ สมาคมประติมากรไทย และบริษัท ทีพีไอ โพลิน จำกัด จะจัดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานและพัฒนางานศิลปะปูนปั้นอันเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมของชาติคงอยู่สืบต่อไป และเพื่อจัดแสดงผลงานของช่างปูนปั้นในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณค่า และความงามแก่สาธารณชน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: