นิทรรศการพิเศษ “ศรัทธา ศาสนา ความเชื่อ”

นิทรรศการพิเศษ “ศรัทธา ศาสนา ความเชื่อ”

จัดแสดงระหว่างวันที่  16 กันยายน – 28 ตุลาคม  2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่  16 กันยายน  2554 เวลา 10.00 น.

            

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้จัดนิทรรศการพิเศษ “ศรัทธา ศาสนา ความเชื่อ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปกรรม ที่มีเรื่องราวอันเป็นแรงบันดาลใจของศิลปินในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนา ศรัทธาและความเชื่อต่างๆ  ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยนับแต่อดีตและดำรงคงอยู่มาถึงปัจจุบันนับพันปี ออกสู่สาธารณชนเพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของความศรัทธาในพุทธศาสนา และความเชื่อในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมต่อไป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้คัดสรรผลงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ทั้งแบบแผนประเพณีมาจนผลงานร่วมสมัย ที่สะท้อนให้เห็นถึงการความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติของศิลปินในแต่ละยุคสมัย ที่หาชมได้ยาก จำนวนกว่า ๔๐ รายการ อาทิ ผลงานภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผลงานจิตรกรรมของขรัว อินโข่ง ศิลปินเอกในรัชกาลที่ ๔ และผลงานของศิลปินผู้มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติอีกหลายท่าน เช่น เฟื้อ หริพิทักษ์ ประยูร อุลุชาฏะ ประสงค์ ปัทมนุช พิชัย นิรันต์ ถวัลย์ ดัชนี ชลูด นิ่มเสมอ และเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นต้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: