นิทรรศการ “กลมกลืน : แตกต่าง”

นิทรรศการ “กลมกลืน : แตกต่าง”
ศิลปิน : เหล่าคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดแสดงระหว่างวันที่  5-28   สิงหาคม  2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่  10   สิงหาคม  2554 เวลา 17.00 น.
คุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

            

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดนิทรรศการ   “ความแตกต่างที่กลมกลืนคลื่นบูรพา” ซึ่งเป็นนิทรรศการการจัดแสดงผลงานศิลปกรรม     เหล่าคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาทิ ผศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ผศ.ผกามาศ สุวรรณนิภา ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล เป็นตัน นอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญอีกหลายท่านอาทิ ศ.สุชาติ เถาทอง ศ.เดชา วราชุน ดร.กมล ทัศนาญชลี เป็นต้น  ด้วยความหลากหลายทางความคิดและรสนิยม ทำให้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานมีความหลากหลายกันไป มีทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมและงานจัดวาง แต่เมื่อนำผลงานทุกชิ้นมาจัดแสดงรวมกันแล้วก็ประสานกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: