นิทรรศการ “Spirit of the Artist”

นิทรรศการ “Spirit of the Artist”
ศิลปิน : ศิลปินกลุ่มหก

จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 28 สิงหาคม 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่  5   สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  โกไคยอุดมเป็นประธานในพิธี

        

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ ศิลปินกลุ่มหก ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์สอนศิลปะและศิลปินอิสระจำนวน 21 คน ได้รวมตัวกันเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 รวม 10 ครั้งแล้ว ซึ่งในแต่ละครั้งได้แสดงออกที่แตกต่างกันออกไป ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ศิลปินกลุ่มหกยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาผลงานของตน โดยในปีนี้ได้กำหนดให้นำเสนอผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยอย่างอิสระ มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวทั้งรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิควิธีการ สื่อแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์งานของศิลปินกลุ่มหก ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์และสื่อผสม เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับรู้ถึงสุนทรียะและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและวงการศิลปกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: