นิทรรศการศิลปฏิปทา

นิทรรศการศิลปฏิปทา
ศิลปิน :
นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
นายปัญญา วิจินธนสาร
นายพรชัย ใจมา
นายเกรียงไกร วงษ์ปิติรัตน์
นายปรมัตถ์ เหลืองอ่อน
นายทรงเดช ทิพย์ทอง
นายเมธา คงสนธิ
นายนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
นายพศุตม์ กรรณรัตนสูตร

จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 28 กรกฏาคม 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2554 เวลา 15.30 น.
ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
 

This slideshow requires JavaScript.

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป และศิลปินกลุ่ม “ศิลปฏิปทา” จะจัดนิทรรศการ“ศิลปฏิปทา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม อันได้รับแรงบันดาลใจเกี่ยวเนื่องในจากความเชื่อ และความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสาธารณชน ได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ ชิ้น นิทรรศการในครั้งนี้มีศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับชาติเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน จำนวน ๙ ท่าน ได้แก่ นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, นายปัญญา วิจินธนสาร, นายพรชัย ใจมา, นายเกรียงไกร วงษ์ปิติรัตน์, นายปรมัตถ์ เหลืองอ่อน, นายทรงเดช ทิพย์ทอง,นายเมธา คงสนธิ, นายนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ และนายพศุตม์ กรรณรัตนสูตร นับเป็นนิทรรศการที่มีความน่าสนใจยิ่ง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: