นิทรรศการ จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค


นิทรรศการ จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 13

จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 29 กรกฏาคม 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัส ที่ 7 กรกฏาคม 2554  เวลา 15.00 น.
ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย       พานาโซนิค ครั้งที่ 13 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยศาสตร์” ปี 2554  ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ซึ่งเป็นการประกวดงานศิลปกรรมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้กว้างไกล ผลงานจัดแสดงมีทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสมจำนวนกว่า 200 ภาพ

อ้อมกอดของแม่ (Mother’s Hug) ภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาด 200×200 ซม. ผลงานของ สุวรรณี สารคณา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ภาพเขียนชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวที่เติบโตมา จากครอบครัวในชนบท อีสาน ซึ่งมีความทุกข์และสุขตามอัตภาพ ความรัก ความอบอุ่น และความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันในครอบครัว รวมถึงอ้อมกอดของแม่ในวัยเด็ก เป็นกำลังใจให้เธอสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ กฤษฎางค์ อินทะสอน กับผลงานชื่อ “หมู่เฮา-วัวลาย” จิตรกรรมสีฝุ่นทองคำเปลวบนบานพับ 2 ด้าน ที่ต้องการนำเสนอความงามในรากเหง้าวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันดีงามที่ถูกมองข้าม หลงลืม โดยยุคสมัยและกาลเวลาเป็นตัวแปร วัฒนธรรมใหม่ที่รับเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง กัดกร่อนวิถีเดิมให้ผุพัง แต่ในความผุพังยังคงมีร่องรอยของวิถีเดิม ซึ่งแม้ไม่อาจงามสมบูรณ์ได้ดั่งอดีตกาล แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเรื่องราวที่งดงามให้ได้จดจำ

และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 อีกผลงานคือ “หน้าดำ” โดย สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ที่ใช้เทคนิคการดรอว์อิ้ง (drawing) ถ่ายทอดให้เห็นถึงภัยอันแฝงมากับเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีผลกระทบต่อเยาวชนของชาติ

รวมไปถึงผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ “สู้ชีวิตหมายเลข 3” โดย สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, “Day and Night” โดย อภิรักษ์ โพธิทัพพะ และ “The Mask No.1” โดยอัมรินทร์ บุพศิริ และรางวัลดีเด่น 10 รางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานดีๆ ที่ได้การคัดเลือก ได้นำมาจัดแสดงร่วมกัน นับเป็นนิทรรศการที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: