บรรยากาศงานเปิดนิทรรศการ “2nd UOB Painting OF The YEAR Competition”

This slideshow requires JavaScript.

พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ “2nd UOB Painting OF The YEAR Competition”
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: