ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6


นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น.
คุณวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดง “นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6” เป็นนิทรรศการที่เกิดจากโครงการประกวดที่ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมอันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ และเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป มีผลงานจัดแสดง 3 ประเภท ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสมและวาดเส้น จำนวนกว่า 100 ชิ้น


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: