นิทรรศการ “วิถี ชีวิต : ทุกข์และสุขมีร่วมกัน”

นิทรรศการ “วิถี ชีวิต : ทุกข์และสุขมีร่วมกัน”
“Ways of Life : Shadows and Lights”
ศิลปิน : สุวรรณี สารคณา

จัดแสดงระหว่างวันที่  2 – 30 เมษายน 2554
เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เปิดงาน  4 เมษายน 2554 เวลา 18.30 น.

This slideshow requires JavaScript.

“วิถี ชีวิต : ทุกข์และสุขมีร่วมกัน”
ผลงานจิตรกรรม ผลงานวาด เส้น และ จิตรกรรมสื่อผสม จำนวนกว่า 65 ภาพ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักความผูกพันของคนในครอบครัว ความสุข ที่เกิดจากผู้คนในครอบครัวเดียวกัน ที่มีความรักความอบอุ่น
ให้แก่กันและกันด้วยความจริงใจ แม้ชีวิต ต้องเผชิญกับความทุกข์แต่ยังคงได้รับความสุขร่วมกันเสมอ

ซึ่งคุณสุวรรณีได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ต่างๆ ในชิวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์จากความสุขที่เรียบง่าย
ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยในชนบทอีสาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง
และให้เห็นความสำคัญของศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินไทย
ตลอดจนเพื่อให้สังคม เห็นความสำคัญเกี่ยวกับความรักความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว
และ เพื่อกระตุ้นให้สังคมรู้สึกซาบซึ้งในวิถีชีวิต และความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.facebook.com/event.php?eid=192589540781507

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: