บางลำพู ไม่ลำพัง

ชาวย่านบางลำพู  และภาคีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
ขอเชิญร่วมงาน

บางลำพู ไม่ลำพัง
Banglamphu: Alone but not Lonely

การเสวนาเรื่องคุณค่ามรดกวัฒนธรรมย่านบางลำพู และการจัดแสดงผลงานการศึกษา
ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
วันที่ 2-9 เมษายน 2554 เวลา 9.00-16.00 น.

ย่านบางลำพูเป็นย่านเก่าในกรุงเทพมหานครที่ยังคงปรากฏหลักฐานให้เราได้เห็น และได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของ “ชาวกรุงเทพฯ” ตั้งแต่เมื่อครั้งตั้งกรุงเทพฯ เป็นราชธานี และผ่านการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
โครงการ “บางลำพู ไม่ลำพัง” จึงได้รับการจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยาวชนและชาวย่านได้
ร่วมกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องมรดกวัฒนธรรมเมืองของย่านบางลำพู โดยพิจารณาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของ “บ้านในบางลำพู” “วิถีชีวิตชาวตรอก” ตลอดจน “ของกินของใช้ในย่าน”

ภายในงานมีการแสดงผลงานของนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรม จำลองแบบบ้านเก่าอันสวยงาม วิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพู เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมรดก ทางวัฒนธรรมของบางลำพู ซึ่งเป็นย่านเก่าตั้งแต่เมื่อครั้งตั้งกรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดและกำหนดการการเสวนา
FORUM Final

สนใจเข้าร่วมเสวนาและสอบถามรายละเอียด ติดต่อ
คุณภาษิตา มฤคี
โทร 02 282 2121 ต่อ 217
Email : admin@icomosthai.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: