ศิลปินแดนใต้สร้างสันติสุข

นิทรรศการ ศิลปินแดนใต้สร้างสันติสุข

วันที่ 5-31 มีนาคม 2554
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

เปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 19.00 น.
ฯพณฯ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: