นิทรรศการ ศิลปินหญิง 100 ปี สตรีสากล

นิทรรศการ ศิลปินหญิง 100 ปี สตรีสากล

วันที่ 6-19 มีนาคม 2554
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

เปิดนิทรรศการ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 เวลา 18.00 น.
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสววรค์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: