ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2554


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอแจ้งข่าวสารให้ทุกท่านทราบว่า
หากท่านผู้ใดได้รับ ส.ค.ส.จาก อ.ภูมเดชา ขจรพิมานมาศ (สมชาย รักษาพงษ์)
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับนิทรรศการ 5 ทศวรรษ (2505 – 2555) ฉลองชัย สยามรัฐ ครบ 60 ปี
“พุทธบารมี จักรีบดินทร์” ระบุว่าจัดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ระหว่างวันที่ 5 – 25 มกราคม 2555 ตามรายละเอียดที่แนบไปพร้อม ส.ค.ส.นั้น


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเรียนให้ทราบว่า การระบุรายละเอียดดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของศิลปิน
ด้วยเหตุว่า ศิลปินท่านใดประสงค์มาจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นั้น จะต้องปฎิบัตตามระเบียบฯ
โดยส่งข้อมูลรายละเอียดผลงานที่จัดแสดง ประวัติการทำงาน (Portfolio) ในรูปแบบ ที่อ่านได้ด้วยโปรแกรม PowerPoint
เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ต่อไป


ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ศิลปินเพียงมาประสานเพื่อประสงค์จัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ในเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดส่งข้อมูลและพิจารณาใดๆ หากนิทรรศการดังกล่าวได้รับการเสนอตามระเบียบฯ
ขั้นตอนของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แล้วได้รับการพิจารณาให้จัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: