จิตตสังขาร

“จิตตสังขาร” “CITTA SANKHARA”

นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ พิชัย นิรันต์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2554
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

“จิตตสังขาร”
นิทรรศการผลงานของ “อาจารย์พิชัย นิรันต์”
ซึ่งเป็นการแสดงงานศิลปะที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์ไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งภาพสีน้ำมัน
งานสื่อผสม และประติมากรรมหลากหลายวัสดุและวิธีการในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: